BEVEZETÉS

Üdvözöljük a https://affidea.hu, https://corvinegeszsegkozpont.hu, https://arkadegeszsegkozpont.hu, https://mammutegeszsegkozpont.hu webcímek alatt található és az Affidea Magyarország Kft. (székhely: H-1083 Budapest, Bókay János utca 44-46. 8. em.; “Affidea”) és társult jogi személyek, mint Közös Adatkezelők által megbízott MediCorp Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Adatfeldolgozó) által üzemeltetett online videókonzultáció rendszerben (továbbiakban: Affidea Videókonzultáció).

Az Affidea Videókonzultáció a módja annak, hogy Ön előzetes időpontfoglalást követően telefonon egyeztethessen egészségügyi állapotáról az ön által kiválasztott Affidea orvossal távolról, személyes találkozás nélkül.

Az Ön Affidea Videókonzultáció rendszerbe történő regisztrációjától vagy az Affidea Videókonzultáció rendszerből későbbi törlésétől függetlenül az Affidea által Önnel kapcsolatosan létrehozott orvosi leleteket („Affidea Dokumentumokat”) az irányadó jogszabályoknak megfelelően megőrizzük, és azokkal kapcsolatos jogait (beleértve az Ön hozzáférési jogát is) teljesítjük.

A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA ÉS EGYÉB ALKALMAZANDÓ SZABÁLYOK

Tájékoztatjuk, hogy az Affidea Videókonzultáció hozzáférésére, valamint annak használatára a jelen Felhasználási Feltételek és a vonatkozó jogszabályok irányadók. Az Affidea Videókonzultációba történő regisztrációja során Önnek el kell fogadnia a jelen Felhasználási Feltételeket. Ön nem jogosult az Affidea Videókonzultáció használatára, amennyiben nem fogadja el teljes egészében a jelen Felhasználási Feltételeket.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy megszüntessük az Affidea Videókonzultáció működését, vagy részben vagy egészben megváltoztassuk az Affidea Videókonzultációt, valamint a jelen Felhasználási Feltételeket. Kérjük vegye figyelembe, hogy az Affidea Videókonzultáció a saját belátásunk szerint, bármilyen előzetes értesítés nélkül, bármikor módosításokat hajthatunk végre. Ön tudomásul veszi, hogy az Affidea nem vállal felelősséget Önnel vagy bármely harmadik személlyel szemben az Affidea Videókonzultáció működésének bármilyen módosításával, felfüggesztésével vagy megszüntetésével kapcsolatosan.

Arra kérjük, hogy az Affidea Videókonzultációra történő következő bejelentkezésekor újra tekintse át a jelen Felhasználási Feltételeket, és tájékozódjon minden időközben történt esetleges változásról. Felhívjuk figyelmét arra is, hogy az Affidea Videókonzultációnak a jelen Felhasználási Feltételek bármilyen módosítását követő használatával Ön tudomásul veszi ezen módosításokat, függetlenül attól, hogy ténylegesen áttekintette-e őket vagy sem.

Az Affidea Videókonzultáció egyes részei vonatkozásában érvényben lehetnek további szabályok, irányelvek, licencszerződések, felhasználói megállapodások vagy egyéb feltételek, amelyek az Affidea Videókonzultáció meghatározott funkcióinak elérésére vagy felhasználására vonatkoznak. Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek és az Affidea Videókonzultáció egy adott részére vonatkozó szabályok, irányelvek, licencszerződések, felhasználói megállapodások vagy egyéb feltételek között ellentét vagy ellentmondás van, úgy az Affidea Videókonzultációhoz történő hozzáférés és annak használata tekintetében ezen utóbbiak élveznek elsőbbséget.

Az Affidea Videókonzultáció használatára irányadó a vonatkozó Adatvédelemmel kapcsolatos betegtájékoztató és az Affidea Videókonzultáció cookie-kól szóló tájékoztatója is.

FELHASZNÁLÓI FIÓK

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az Affidea Videókonzultációt csak regisztrált felhasználók vehetik igénybe. Az Affidea Videókonzultációra történő regisztráció ingyenes, azonban Ön a vonatkozó árlistában meghatározott díj előzetes kifizetésével jogosult az Affidea Videókonzultáció szolgáltatásának igénybevételére. A Felhasználó a Videókonzultáció felületén bármikor módosíthatja vagy törölheti profil adatait.

Az Affidea Videókonzultációra történő regisztrációval Ön kijelenti és szavatolja, hogy joga, felhatalmazása és lehetősége van a jelen megállapodás megkötésére, valamint a jelen Felhasználási Feltételek betartására.

A saját e-mail címmel történő regisztráció során a Felhasználónak a következő adatokat szükséges megadnia:
a) Felhasználó vezetékneve
b) Felhasználó keresztneve
c) Felhasználó e-mail címe
d) Felhasználó telefonszáma
e) Felhasználó születési helyes és ideje
f) Felhasználó édesanyja neve
g) Felhasználó TAJ száma (ennek hiányában igazolvány száma)
h) Felhasználó neme
i) Felhasználó lakcíme
j) Felhasználó hozzátartozójának adatai, amennyiben a felhasználó nem magának foglal

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

Az Affidea Videókonzultáció célja az, hogy lehetőséget biztosítson Önnek egészségével kapcsolatos video konzultációra az Ön által kiválasztott Affidea orvossal.

Az Affidea Videókonzultáció kizárólag személyes célokra használható, és semmilyen üzleti haszonszerzés érdekében nem vehető igénybe.

Felhasználó kiválasztja az Affidea által nyújtott videókonzultációs szolgáltatások közül azt, melyre időpontot kíván foglalni. A szabad időpont kiválasztását követően regisztrál a rendszerbe, vagy amennyiben már meglévő regisztrációval rendelkezik, úgy belép a felhasználói fiókjába.
A telefon-és videóhívások az Adatfeldolgozó saját fejlesztésű hívórendszerén keresztül zajlanak. A telefon és videó beszélgetéseket nem rögzíti.

A videókonzultációt a Felhasználó kezdeményezi az Affidea által biztosított videókonzultációs szolgáltatás kiválasztásával. A kiválasztást követően az időpont foglalás gombra kattintva választhat szabad időpontot, amikor a kiválasztott orvos elérhető videókonzultációra. A videó konzultáció során az Affidea által megszabott és a foglalási felületen feltüntetett díjak kerülnek felszámításra. A videó konzultációt megelőzően az Affidea által megszabott díjjal megterheli a Felhasználó által a regisztrációkor megadott bankkártyát, vagy a szolgáltatás díját levonja a Felhasználó meglévő egyenlegéből. A videókonzultációt az orvos indítja a lefoglalt és visszaigazolt időpontban, melyről a Felhasználó értesítést kap emailben. Ezt követően az emailben lévő linkre kattintva a Felhasználó csatlakozik a videóhíváshoz. Abban az esetben, ha a Felhasználó a lefoglalt időpontban nem jelenik meg és nem csatlakozik a híváshoz, vagy az időpontot megelőző 48 órán belül mondja le, úgy Affidea jogosult a videós konzultáció díját a Felhasználóra részben vagy egészben a Felhasználó foglalása során feltöltött egyenlegre terhelni a megszabott feltételek szerint. Affidea jogosult az időpontot korlátozás nélkül lemondani vagy módosítani.
A videókonzultáció ideje 15 perc, ez után az orvos befejezi a konzultációt és lezárja azt. Ezt követő 2 órán belül a számla a Felhasználó nevére kiállításra kerül.

Affidea a videókonzultáció foglalás véglegesítéséhez online bankkártyás fizetést tesz kötelezővé.

FIÓK BIZTONSÁG

Megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazunk az illetéktelen hozzáférés megakadályozására, az adatok pontosságának fenntartására és az információk helyes felhasználásának biztosítására. Fiókja és profilja jelszóval védett.
Affidea a második belépés alkalmával a regisztráció során megadott telefonszámra ellenőrző kódot küld, melynek helyes megadását követően a Felhasználó hozzáférhet a Videókonzultáció által biztosított szolgáltatásokhoz.
Azt javasoljuk, hogy senkivel se ossza meg jelszavát. Felhasználónevének és jelszavának bizalmas kezeléséért Ön felel, továbbá teljes felelősséggel tartozik minden olyan tevékenységért, amely felhasználóneve és jelszava felhasználásával történik. Az Affidea nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen rendelkezés be nem tartásából származik.

Munkatársaink semmilyen körülmények között nem kérik el az Ön jelszavát. Ne felejtsen el kijelentkezni a fiókjából és bezárni a böngészőablakot, amikor egy adott munkamenetet befejezett. Ez annak biztosítása érdekében szükséges, hogy mások ne férjenek hozzá személyes adataihoz (ideértve az egészségügyi adatait is), amennyiben valakivel megosztja számítógépét, vagy nyilvános helyen olyan számítógépet használ, amely mások számára is hozzáférhető. Amennyiben Ön megosztja másokkal is számítógépét, azt javasoljuk, hogy kapcsolja ki az automatikus bejelentkezés funkciót.
Semmilyen interneten vagy bármely vezeték nélküli hálózaton keresztül történő adatátvitel teljeskörű biztonságossága nem garantálható. Ennek eredményeként, ugyan mindent megteszünk annak érdekében, hogy megvédjük személyes adatait, nem tudjuk garantálni a nekünk továbbított információk biztonságát, így ezt Ön a saját felelősségére teszi.

HATÁLY

Fiókja addig marad aktív, amíg Ön nem törli azt.

Az Affidea fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy további értesítés nélkül kivizsgálja és haladéktalanul törölje fiókját, amennyiben Ön visszaélésszerűen használja az Affidea Videókonzultációt, vagy nem tartotta be a jelen Felhasználási Feltételeket.

Az Affidea Videókonzultáció integritásának védelme érdekében az Affidea fenntartja a jogot arra vonatkozóan is, hogy saját belátása szerint az Affidea Videókonzultáció való hozzáférést bármikor blokkolja egyes regisztrált felhasználók és/vagy bizonyos IP-címek vonatkozásában.

FELHASZNÁLÓ HOZZÁFÉRÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA

A Felhasználó semmilyen körülmények között
a) nem használhat olyan szoftvereket, melyek lehetővé teszik az ún. adatbányászást (“data-mining”) vagy más módon az Affidea rendszerében megtalálható információkat gyűjtik össze
b) nem jogosult másik felhasználó bejelentkezési adatait használni.

A Felhasználó számára tilos az Affidea által működtetett weboldal, applikáció, közösségi felületek (pl. Facebook) és különösen az azokon közzétett kommunikációs lehetőségek keretében olyan tartalmakat közzétenni vagy terjeszteni, melyek
a) az érvényes törvényekbe ütköznek, ellenkeznek a közrenddel vagy –erkölccsel;
b) obszcén, rasszista, erőszakot dicsőítő, pornográf, fiatalkorúakra veszélyes vagy gyermekek és fiatalkorúak fejlődését veszélyeztető jellegűek;
c) sértő, terhelő vagy rágalmazó jellegűek;
d) megtévesztő módon azt a benyomást keltik, hogy az Affidea által kerültek közzétételre vagy annak támogatását élvezik;
e) harmadik személy adatait tartalmazzák azok hozzájárulása nélkül;
f) kereskedelmi, különösen reklám jellegűek.

Abban az esetben, ha a Felhasználóban felmerül a gyanú, hogy regisztrációs adatait harmadik személyek jogosulatlanul használják vagy felhasználhatták, erről köteles azonnal értesíteni a Affideát, és megváltoztatni adatait, vagy a Affideát azok megváltoztatására kérni. Azon esetben, ha a Affidea rendelkezik visszaélésre utaló adatokkal, jogosult a Felhasználó hozzáférését átmenetileg korlátozni. A Felhasználó hozzáférésének korlátozása akkor kerül feloldásra, ha megszűnt a gyanú az adatokkal való visszaélésről. Abban az esetben, ha a Felhasználó megszegi a Felhasználói Feltételekben foglalt feltételeket különös tekintettel jelen pont első két bekezdésére, az Affidea jogosult a Felhasználó hozzáférésének korlátozására, kizárására. A felfüggesztés, kizárás visszavonására Felhasználói igény nem támasztható.

A Felhasználó hozzáférésének korlátozása akkor kerül feloldásra, amint a szükséges adatmódosítás megtörtént.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁS

Az Affidea videókonzultációt AZ ÁLTALUNK MEGHATÁROZOTT TARTALOMMAL ÉS FUNKCIONALITÁSSAL NYÚJTJUK AZ ÖN SZÁMÁRA. Az Affidea nem vállal semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságot vagy garanciát az Affidea videókonzultáció működésével, az Affidea videókonzultáción található információkkal, tartalmakkal, anyagokkal vagy termékekkel kapcsolatban. Ön kifejezetten tudomásul veszi azt, hogy az Affidea videókonzultáció használata az Ön kizárólagos felelőssége. Az alkalmazandó törvények által megengedett mértékben nem vállalunk semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos jótállást, ideértve, de nem kizárólagosan a forgalmazhatóságot és az adott célra való alkalmasságot. Nem garantáljuk, hogy ez a webhely, annak szerverei vagy a tőlünk küldött e-mailek vírusoktól vagy más káros komponensektől mentesek. Nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért, amely az Affidea videókonzultáció használatából származik, ideértve, de nem kizárólagosan a közvetlen, közvetett, esetleges, büntető jellegű és következmény károkat is.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Az Affidea Videókonzultációba beépített vagy az Affidea Videókonzultáción elérhető összes védjegy, valamint egyéb elemek és anyagok az Affidea kizárólagos szellemi tulajdonát képezik.

A jelen Felhasználási Feltételekre, valamint azok értelmezésére a magyar jog irányadó. Az Affidea Videókonzultációval kapcsolatban felmerülő vitákra a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

Ön vállalja, hogy kártalanítja az Affideát, annak leányvállalatait, tisztviselőit, ügynökeit, más partnereit és alkalmazottait az Affidea Videókonzultációnak az Ön által a jelen Felhasználási Feltételeket sértő és/vagy a fent ismertetett szavatosságait és garanciáit bármilyen módon sértő használatából eredő bármely harmadik személy által okozott vagy azokból eredő veszteségekkel, felelősséggel, igényekkel vagy követelésekkel szemben, beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat is.

Kérjük, a jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatos bármilyen kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a sevicedesk.hu@affidea.com email címen.

A jelen Felhasználási Feltételek kelte: 2021.04.28.

Affidea jogi személy

Név Székhely
Affidea Magyarország Kft. 1083 Budapest, Bókay János utca 44-46. 8. emelet

TOVÁBBI HELYSZÍNEINK

Figyelem! Az oldalon olvasható anyagok tájékoztató jellegűek és nem helyettesíthetik az orvosokkal, vagy gyógyszerészekkel való személyes konzultációt és alapos kivizsgálást.